Concejala en Andorra por IU, consejera de la comarca Andorra Sierra de Arcos. Fue diputada provincial la pasada legislatura.Tècnica de turisme.

Regidora a Andorra per IU, consellera de la comarca Andorra Sierra d’Arcs. Va ser diputada provincial la passada legislatura.Teunica de turismo.

Conzellera en Andorra por IU, consellera d’a comarca Andorra Sarra d’Arcos. Estió deputata probinzial a pasata lechislatura.